+38 (096) 640 94 94
apteka.dobraya
aptekadobraya@gmail.com